Špedicija „RAPIĆ“

Špedicija „Rapić“ locirana je na graničnom prelazu Gradiška i posluje za vlastite potrebe kompanije. Najveći dio špediterskih poslova odnosi se na interne potrebe preduzeća, a sve u cilju kako bi se proizvodni inputi i sirovine iz inostranstva u što kraćem roku uvezli u BiH i bili dostupni, kako FSH „Farmofit“ i poljoprivrednoj apoteci „Rapić“, tako i velikom broju domaćih farmera.

Naša špedicija posjeduje međunarodni certifikat od strane „FIATA“, odnosno Međunarodnog saveza špediterskih udruženja sa sjedištem u Cirihu.