O nama

Kompanija „RAPIĆ“ je porodična firma, osnovana 1990. godine u Gradišci, kao trgovačko preduzeće i jedno od prvih privatnih preduzeća na području pomenute opštine. Iako na samom početku svog djelovanja „RAPIĆ“ nije bio orijentisan na agrarni sektor, osnivači kompanije su veoma brzo prepoznali potencijal područja u kojem su poslovali, te pažnju i napore u daljem razvoju firme usmjerili prema jednom strateškom cilju – uspostavljanje profesionalnog servisa za poljoprivredne proizvođače šireg područja Lijevča polja.

Zahvaljujući zdravom poslovanju i strateškoj orijentaciji na poljoprivredu, kompanija „RAPIĆ“ postaje uvoznik mineralnih đubriva kompanije „Petrokemija“ iz Kutine, kao i hibrida Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, za cjelokupno područje Bosne i Hercegovine. Od tog trenutka. započinju intenzivinije aktivnosti kompanije u sektoru poljoprivrede, koje će rezultirati izgradnjom jedne od najmodernijih fabrika stočne hrane u regionu.

U pogonima Fabrike stočne hrane „Farmofit“, kao osnovne poslovne jedinice kompanije „RAPIĆ“, proizvodnja gotove stočne hrane započinje u aprilu 2011. godine. Netom prije toga, u funkciju se stavlja jedno od najvećih podnih skladišta za kukuruz u BiH, koje je već duži niz godina uporište najvećeg broja velikih i malih ratara sa područja opština Gradiška, Srbac i Laktaši. Zahvaljujući jasnoj viziji rasta i razvoja, „Farmofit“ postaje prepoznatljiv brend na domaćem tržištu, a fabrika lider u proizvodnji kvalitetne stočne hrane, bazirane na domaćim sirovinama.

Trenutno, pored FSH „Farmofit“ u sklopu kompanije posluju i P.J. „Poljoprivredna apoteka“, u kojoj su zastupljeni profesionalni poljoprivredni inputi i oprema, zatim P.J. „Revita Farms“, savremena farma za tov junadi u intenzivnom sistemu locirana u Prnjavoru, kao i špedicija za sopstvene potrebe, koja posjeduje sertifikat Međunarodnog saveza špediterskih udruženja „FIATA“, te prodavnica boja i lakova.

Tokom više od trideset godina postojanja i rada, „RAPIĆ“ d.o.o. je postao sinonim za organizaciju, koja pored direktnih i najvažnijih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji (stočna hrana, sjemena i mineralna đubriva), svojim korisnicima i partnerima obezbjeđuje i usluge skladištenja sirovina, redovnu stručnu savjetodavnu podršku, organizaciju kooperantske proizvodnje, usluge prevoza, špedicije i dr.

Zbog pomenutog, integralnog pristupa u podršci domaćim poljoprivredicima, kompanija „RAPIĆ“ je postala jedinstvena grupacija na domaćem i regionalnom agrarnom tržištu.