Kompanija „Rapić“ je poslednjih mjeseci započela sa intenzivnim aktivnostima u pravcu uspostavljanja i daljeg razvoja nove poslovne jedinice „Revita Farms“ u Prnjavoru. O kakvom projektu je riječ, te koji su mu ciljevi i očekivanja, razgovarali smo sa komercijalim direktorom firme, g-dinom Milanom Rapićem.

Farmofit: Kompanija „Rapić“ je najveći bosanskohercegovački proizvođač stočne hrane. Kako je došlo do toga da poslovne djelatnosti proširite i na organizaciju intenzivnog tova goveda?

Rapić: Projekat savremene farmske proizvodnje oduvijek je bio strateški cilj osnivača kompanije „Rapić“. Međutim, zbog tržišnih, kapacitetnih, ali i životnih razloga, do ovog trenutka nije došlo do realizacije te ideje. Istovremeno, mišljenja sam da je hodogram naših poslovnih aktivnosti i investicija oduvijek bio veoma dobro posložen, na način da smo prvo uspostavili najveće skladište za prijem žitarica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koje je dodatno ojačalo ratarski sektor sjeverozapadnog dijela države. Nakon toga, izgradili smo najmoderniju fabriku stočne hrane u BiH, organizovali kooperaciju u proizvodnji sirovina, osvojili najveći dio domaćeg tržišta i na kraju i sami zakoračili u sektor animalne proizvodnje. Pojednostavljeno, izgradili smo veliki „ambar“, zajedno sa svojim ljudima posijali žitarice, od njih napravili najkvalitetniju „Farmofit“ stočnu hranu, te u konačnom obezbijedili uslove za primjenu naših smješa na vlastitoj farmi.

Rapić: Projekat savremene farmske proizvodnje oduvijek je bio strateški cilj osnivača kompanije „Rapić“.

Farmofit: Koji su kapaciteti nove poslovne jedinice u sklopu kompanije „Rapić“?

Rapić: Poslovna jedinica „Revita Farms“ locirana je u Prnjavoru, u selu Lišnja. U pitanju je savremena farma za tov junadi, novijeg datuma izgradnje, koju smo dodatno unaprijedili u svakom pogledu. Trenutno, na farmi su u funkciji dva moderna objekta za smještaj i tov junadi, ukupnog kapaciteta do 550 grla. Takođe, farma raspolaže sa značajnim kapacitetima za prihvat, sušnje i skladištenje žita, zatim sa kapacitetima za skladištenje stočne hrane, adekvatno čuvanje silaže, sijena i drugih elemenata u ishrani životinja. Sve proizvodne aktivnosti obavljaju se na vlastitom i iznajmljenom zemljištu, pomoću vlastite profesionalne mahanizacije i od strane lokalno angažovane radne snage. Trenutno, na farmi boravi oko 200 teladi vrhunske genetike, uvezenih iz Evropske Unije u dva navrata. U pogledu rasne strukture, fokus je rasama kao što su simentalac, angus i belgijsko plavo govedo. U narednom periodu će doći do popunjavanja raspoloživih kapaciteta. Sve aktivnosti na farmi su pod nadzorom naših najboljih ljudi, životinje se hrane po veoma precizno izbalansiranim recepturama, a koje su projektovane za pomenute rase goveda. Odličan zdravstveni status svake jedinke je imperativan i počiva na profesionalnoj veterinarskoj njezi i principima „dobrog domaćina“.

Rapić: Na farmi su u funkciji dva moderna objekta za smještaj i tov junadi, ukupnog kapaciteta do 550 grla.

Farmofit: Zašto „Revita Farms“? Da li se iza pomenutog imena krije neka dublja simbolika?

Rapić: Obzirom da u našem poslovanju vodimo računa o porodičnom pristupu, kao i o željama, idejama i projektima naših osnivača, koji su ostavili neizbrisiv trag u agrarnom sektoru šireg područja Lijevča polja, željeli smo i na ovaj način da im odamo poštovanje. Naime, brend stočne hrane „Farmofit“ je u svojim počecima nosio ime „Vitamix“. To je bio prvi, vlasiti brend kompanije „Rapić“, koji je osmislio i na tržište lansirao tadašnji direktor, Tihomir Rapić. Vremenom, „Vitamix“ je postao „Farmofit“, ali mi nismo zaboravili doprinos naših prethodnika, koji su radili sa prvenstvenim ciljem ponovnog oživljavanja poljoprivrede ovog kraja. Štaviše, nastavili smo dalje i još snažnije, prema istom cilju. Zbog toga je „Vita“ u „Revita Farms“. Dodali smo samo prefiks „Re“, kako bismo dodatno naglasili težnju prema još snažnijoj revitalizaciji, kako na ponovno uspostavljenoj farmi, tako i u cjelokupnom domaćem agrarnom sektoru.

Rapić: „Revita Farms“ je doprinos naše generacije idejama naših osnivača.

Farmofit: U vrijeme sve značajnijih tržišnih nestabilnosti, uzrokovanih globalnim dešavanjima, klimatskim promjenama i negativnim demografskim kretanjima, postoje mišljenja da trenutno nije vrijeme za nove investicije. Naročito u agrarnom sektoru. Kako vi gledate na to?

Rapić: Ukoliko bismo se osvrtali na pomenute izazove, zauvijek bismo ostali na prvoj stepenici našeg razvoja, te vremenom bili „preskočeni“ od strane onih koji su vidjeli malo dalje od trećeg stepenika. Međutim, zahvaljujući generacijskom iskustvu naše kompanije, sposobnostima i procjenama našeg tima, donijeli smo odluku da investiramo u farmsku proizvodnju. Naravno, pomenuta odluka nije donešena „preko noći“, već je rezultat višemjesečnih analiza, istraživanja, konsultovanja najboljih ljudi i organizacija iz posmatranog sektora, te najvažnije – sagledavanja kompetencija naše ekipe da se uhvati u koštac sa jednim potpuno novim oblikom proizvodnje. Srećom, kompanija „Rapić“ je već dugo godina proizvodno preduzeće i ovakve i slične aktivnosti nam nisu strane. Istovremeno, važno je naglasiti kako je jedan od najbitnijih faktora u donošenju odluke o investiciji bio i onaj da ćemo imati priliku da vlastitu, „Farmofit“ stočnu hranu primjenimo i na svojoj farmi, te i na taj način dokažemo superiornost naših smješa na domaćem tržištu. To je pravi dokaz kvaliteta i relevantnosti onoga što radite. U današnje vrijeme, ovakav, zaokružen sistem proizvodnje i rada u agrarnom sektoru se može posmatrati kao veoma inovativan.

Farmofit: Pomenuti ste inovativnost. Da li nas u „Farmofit“ paleti proizvoda očekuju neki noviteti u narednom periodu?

Rapić: Animalni nutricionizam je veoma „živo“ područje, koje zahtijeva stalno nominovanje novih rješenja. U tom pogledu, naša fabrika stočne hrane uskoro na tržište lansira novi proizvod, koji je čak, po prirodi stvari srodan aktivnostima koje sprovodimo na vlastitoj farmi. Riječ je o mliječnoj zamjenici za telad, koju smo nazvali „ProteoFit“. Zahvaljujući vrhunskom sastavu pomenutog proizvoda i njegovim korisnim osobinama, uopšte ne sumnjamo na njegovu primjenjivost i vrhunske rezultate koje će ostvariti na domaćim farmama.

Rapić: Od mliječne zamjenice „ProteoFit“ očekujemo da ostvari vrhunske rezultate na domaćim farmama.

Farmofit: Za kraj razgovora, možete li nam reći koji su ciljevi kompanije „Rapić“ u narednom periodu, a kada su u pitanju komercijalne aktivnosti?

Rapić: Fokus je oduvijek bio i biće na što boljem pozicioniranju „Farmofit“ stočne hrane na domaćem tržištu. Srećom, ne moramo dokazivati svoju lidersku poziciju, jer rezultati i informacije sa tržišta govore sami za sebe. Istovremeno, nastavljamo jačati naš „servis“ pristup prema farmerima, na način da im, pored najkvalitetnije stočne hrane obezbjeđujemo i druge, najvažnije inpute u proizvodnji. Radi se o mineralnim đubrivima, sjemenima i fitofarmaceutskim sredstvima. Važno je pomenuti i savremene servise i podršku, kao što su posredovanje u dobijanju sredstava Evropske Unije za naše kooperante. U tom pogledu, nedavno smo uspješno realizovani interventnu mjeru EU4Agri projekta, za nabavku i distribuciju mineralnih đubriva za jesenju sjetvu kod jednog dijela naših kooperanata. Na kraju, ne treba zaboraviti kontinuiranu savjetodavnu podršku za sve naše kupce i partnere, a koja je sada dodatno ojačana kroz vlastitu farmu, koja će veoma brzo postati ogledni primjer organizacije intenzivnog tova junadi na širem području BiH. Sve navedene, ali i brojne druge aktivnosti koje kompanija „Rapić“ organizuje uvijek su bile i biće u službi naše misije: Obezbijediti snažne temelje za tehnološki zdrav i nesmetan poslovni razvoj svih naših klijenata.

Rapić: Nastavljamo jačati naš „servis“ pristup prema farmerima.